• Ebook Cơ sở đánh giá độ tin cậy (tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý bổ sung): Phần 2

  Ebook Cơ sở đánh giá độ tin cậy (tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các phương pháp phân tích độ tin cậy, độ tin cậy của hệ thống, độ bền mỏi và độ tin cậy, độ tin cậy của mặt ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   168 p lrchueuni 19/07/2016 32 1

 • Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1 do Nguyễn Xuân Huy biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về giải một bài toán tin; sinh dữ liệu vào và ra; bàn phím và màn hình; tổ chức dữ liệu và một số kiến thức khác.

   282 p lrchueuni 19/07/2016 39 0

 • Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 2

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 2

  Mời các bạn tham khảo ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 2 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về bài toán về đoạn thẳng, hàm Next, trò chơi, các thuật toán sắp đặt. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   161 p lrchueuni 19/07/2016 39 0

 • Giáo trình Giải phẫu người: Phần 1 - Trịnh Xuân Đàn (chủ biên)

  Giáo trình Giải phẫu người: Phần 1 - Trịnh Xuân Đàn (chủ biên)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Giải phẫu người" giới thiệu tới người đọc các kiến thức nhập môn giải phẫu, giải phẫu hệ xương, giải phẫu hệ cơ, giải phẫu hệ tuần hoàn, giải phẫu hệ hô hấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p lrchueuni 19/07/2016 33 0

 • Giáo trình Giải phẫu người: Phần 2 - Trịnh Xuân Đàn (chủ biên)

  Giáo trình Giải phẫu người: Phần 2 - Trịnh Xuân Đàn (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Giải phẫu người", phần 2 giới thiệu các kiến thức về giải phẫu hệ tiêu hóa, giải phẫu hệ niệu - dục, giải phẫu hệ thần kinh - nội tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p lrchueuni 19/07/2016 44 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển từ thập kỷ XX đến nay; mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p lrchueuni 19/07/2016 32 1

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề mâu thuẫn Bắc - Nam; thách thức triển vọng của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển và những khuyến nghị Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p lrchueuni 19/07/2016 33 1

 • Ebook Văn hóa và cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phần 1

  Ebook Văn hóa và cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn hóa và cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long" giới thiệu tới người đọc thiên nhiên và văn hóa, cư dân đồng bằng sông Cửu Long, văn hóa và cư dân Đồng Nai, văn hóa và cư dân Óc Eo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p lrchueuni 19/07/2016 39 0

 • Ebook Văn hóa và cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phần 2

  Ebook Văn hóa và cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các dân tộc ở miền Đông Nam bộ, các dân tộc ít người ở Đồng bằng sông Cửu Long, nghề nông ở Đồng bằng sông Cửu Long, sinh hoạt vật chất, đời sống tinh thần. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p lrchueuni 19/07/2016 35 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ (in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ (in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Phần 1 cuốn sách "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" trình bày các nội dung: Các cơ sở của lập trình hướng đối tượng, mô hình hóa hướng đối tượng, mô hình hóa môi trường và nhu cầu, mô hình hóa cấu trúc, mô hình hóa hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   183 p lrchueuni 09/07/2016 39 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ (in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ (in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thiết kế, các cơ sở của C++, cài đặt các lớp, cài đặt các mối liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p lrchueuni 09/07/2016 35 0

 • Ebook Nhập môn Tin học cho người mới bắt đầu: Phần 1

  Ebook Nhập môn Tin học cho người mới bắt đầu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nhập môn Tin học cho người mới bắt đầu" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm về tin học và máy tính, hệ điều hành MS-DOS, lệnh nội trú - Lệnh ngoại trú. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p lrchueuni 09/07/2016 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số