• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5: Kế toán thành phẩm - Tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trình bày các kiến thức về kế toán thành phẩm, kế toán doanh thu, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, nghiệp vụ phát sinh chủ yếu, kế toán doanh thu bán hàng. Mời các bạn tham khảo.

   28 p lrchueuni 27/11/2015 17 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Chương 7: Báo cáo chuyển lưu tiền tệ thuộc Bài giảng Kế toán tài chính giúp người học sau khi học xong có thể hiểu rõ bản chất mục đích nội dung của báo cáo chuyển lưu tiền tệ, lập được báo cáo chuyển lưu tiền tệ: kê khai từng khoản tiền hình thành trong kỳ cũng như việc sử dụng chúng.

   29 p lrchueuni 27/11/2015 18 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. ThS.Trương Văn Khánh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. ThS.Trương Văn Khánh

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu giúp ích cho quá trình giảng dạy và học tập. Dưới đây là Bài giảng Kế toán tài chính chương 3: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư trang bị các kiến thức về định nghĩa tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ, kế toán tình hình tăng giảm TSCĐ, chứng từ kế toán, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế...

   21 p lrchueuni 27/11/2015 17 0

 • Bài tập Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Dưới đây là Bài tập Kế toán tài chính chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ giúp người tham khảo ôn tập lại các kiến thức đã học về định khoản nghiệp vụ, nghiệp vụ phát sinh, thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, giá trị nhập xuất kho.

   8 p lrchueuni 27/11/2015 21 0

 • Bài tập Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trình bày về các kiến thức đã học về cách định khoản nghiệp vụ KTPS, thanh toán nợ bằng tiền mặt, các nghiệp vụ phát sinh, thanh toán nợ bằng chuyển khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, nghiệp vụ kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

   11 p lrchueuni 27/11/2015 16 0

 • Bài tập Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính chương 3: Kế toán tài sản cố định trình bày về 8 bài tập với các kiến đã học như tài sản cố định, định khoản kế toán các nghiệp vụ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, định khoản nghiệp vụ, giá trị hao mòn, góp vốn liên doanh. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p lrchueuni 27/11/2015 17 0

 • Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị – Bài dịch – TS.Huỳnh Lợi

  Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị – Bài dịch – TS.Huỳnh Lợi

  Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trình bày nguồn gốc của hệ thống quản trị chi phí, sự biến đổi của khoa học quản lý, kiểm soát quản lý làm thay đổi các tổ chức, từ quản trị chi phí đến kế toán chi phí, sự phát triển gần đây của các công ty sản xuất và dịch vụ, quá trình phát triển của kế toán quản trị.

   10 p lrchueuni 27/11/2015 20 0

 • Các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu: Môn Thị trường chứng khoán

  Các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu: Môn Thị trường chứng khoán

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu môn Thị trường chứng khoán" dưới đây để nắm bắt được những công thức về định giá cổ phiếu, định giá trái phiếu, đấu thầu trái phiếu, hoàn trả trái phiếu,...Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu về Chứng khoán.

   22 p lrchueuni 21/09/2015 29 0

 • Đề thi trắc nghiệm lý thuyết Kế toán ngân hàng (Có đáp án)

  Đề thi trắc nghiệm lý thuyết Kế toán ngân hàng (Có đáp án)

  Nhằm giúp các bạn đang học và ôn thi Kế toán ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo đề thi trắc nghiệm lý thuyết "Kế toán ngân hàng" dưới đây. Tài liệu gồm: Phần A gồm 27 câu hỏi bài tập về tổng quan về ngân hàng và kế toán ngân hàng, phần B 45 câu về thanh toán Séc, uỷ nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng,...

   34 p lrchueuni 21/09/2015 16 1

 • Chuyên đề 5: Quản lý đo bóc khối lượng - tiến độ thi công và tổ chức công trường

  Chuyên đề 5: Quản lý đo bóc khối lượng - tiến độ thi công và tổ chức công trường

  Nội dung chuyên đề đề xuất đến chuyên đề đo bóc khối lượng và xác định dự toán, đơn giá và chuyên đề tổ chức công trường.

   120 p lrchueuni 31/08/2015 34 0

 • Chuyên đề 2: Quản lý rủi ro trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

  Chuyên đề 2: Quản lý rủi ro trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

  Nội dung chuyên đề trình bày các khái niệm liên quan đến rủi ro trong xây dựng, các trường hợp rủi ro và các biện pháp xử lý.

   41 p lrchueuni 31/08/2015 17 0

 • Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

  Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

  Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm có: Giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình.

   143 p lrchueuni 31/08/2015 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số