• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" trình bày các kiến thức: Lý thuyết ích lợi của người tiêu dùng, lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng, ảnh hưởng thay thế và thu nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p lrchueuni 20/04/2016 20 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p lrchueuni 20/04/2016 22 1

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Cầu, cung" cung cấp cho người học các kiến thức: Cầu (một số khái niệm, luật cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến cầu, sự vận động và dịch chuyển đường cầu), cung (khái niệm, luật cung, các yếu tố ảnh hưởng đến cung,...), cân bằng thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p lrchueuni 20/04/2016 21 1

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết hành vi người sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết người sản xuất, chi phí sản xuất, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường cạnh tranh hoàn hảo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p lrchueuni 20/04/2016 16 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 6 - ThS. Võ Minh Long

  Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 6 - ThS. Võ Minh Long

  Nội dung bài 6: Các quyết định về giá thuộc Bài giảng Kế toán quản trị giúp học viên xác định rõ vai trò quan trọng của giá bán sản phẩm trong quá trình thực hiện các chiến lược của doanh nghiệ, vận dụng các phương pháp định giá bán theo các tiêu thức khác nhau phù hợp với từng điều kiện cụ thể của thị trường khác nhau, vận dụng các...

   23 p lrchueuni 27/11/2015 11 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Chương 2 Kiểm toán các toán phải thu và nghiệp vụ bán hàng

  Bài giảng Kiểm toán: Chương 2 Kiểm toán các toán phải thu và nghiệp vụ bán hàng

  Chương học này trình bày về: nội dung và đặc điểm kiểm toán vốn bằng các khoản phải thu và nghiệp vụ bán hàng, đặc điểm kiểm toán vốn bằng các khoản phải thu và nghiệp vụ bán hàng, kiểm soát nội bộ đối với các khoản phải thu và nghiệp vụ bán hàng , kiểm toán khoản mục phải thu và nghiệp vụ bán hàng.

   13 p lrchueuni 27/11/2015 22 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Khái niệm kiểm toán, phân loại kiểm toán, lịch sử phát triển của kiểm toán, kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán, quy trình kiểm toán là những nội dung chính trong bài giảng chương 1 "Tổng quan về kiểm toán". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   22 p lrchueuni 27/11/2015 20 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm và phân loại sổ kế toán; các quy định về ghi sổ kế toán; các hình thức ghi sổ kế toán. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   22 p lrchueuni 27/11/2015 25 0

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VIII: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VIII: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  Nội dung chương này trình bày phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm và kế toán xác định kết quả kinh doanh. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   18 p lrchueuni 27/11/2015 19 0

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương IV: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương IV: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

  Nội dung chương IV giúp sinh viên nắm rõ các kiến thức cơ bản về kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ - dụng cụ, các phương pháp kế toán loại này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p lrchueuni 27/11/2015 20 0

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền

  Nội dung Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền trình bày về kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p lrchueuni 27/11/2015 15 0

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán

  Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán trình bày khái niệm và quy trình kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, chức năng và nhiệm vụ của kế toán, sản phẩm kế toán, đối tượng kế toán.

   18 p lrchueuni 27/11/2015 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số