• Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương V: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương V: Kế toán tài sản cố định

  Nội dung chương V - Kế toán tài sản cố định trình bày khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định, phương pháp kế toán tài sản cố định. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p lrchueuni 27/11/2015 18 0

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VI: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VI: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Nội dung chương này giúp sinh viên nắm rõ khái niệm, nội dung của kế toán tiền lương, phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p lrchueuni 27/11/2015 18 0

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VII: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VII: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Nội dung chương này trình bày phương pháp kế toán chi phí sản xuất, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   20 p lrchueuni 27/11/2015 14 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nguyên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nguyên

  Bài giảng Bài giảng Kế toán ngân hàng chương 1 trình bày các nội dung tổng quan về kế toán ngân hàng như: Đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng; các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản; tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng; tổ chức công tác kế toán ngân hàng; chứng từ kế toán ngân hàng; hạch toán phân tích –...

   70 p lrchueuni 27/11/2015 19 0

 • Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Đến với bài "Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí" của ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương các bạn sẽ được tìm hiểu một số thông tin cơ bản về ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm không khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

   26 p lrchueuni 25/10/2015 21 0

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1,2 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1,2 - Trần Thị Hà Trang

  Tổng quan về thị trường ngoại hối, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối là những nội dung chính của chương 1 và chương 2 trong bài giảng "Kinh doanh ngoại hối". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   50 p lrchueuni 21/09/2015 22 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1- Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1- Vũ Thanh Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Tổng quan ngân hàng thương mại" trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái quát ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, ảnh hưởng môi trường pháp lý đến hoạt động của ngân hàng thương mại,... Với các bạn đang học Tài...

   19 p lrchueuni 21/09/2015 23 1

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 6 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 6 - Trần Thị Hà Trang

  Chương 6 "Nghiệp vụ tiền tệ tương lai" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối giới thiệu đến các bạn những nội dung về hợp đồng tương lai, sở giao dịch hợp đồng tương lai, đặc điểm của hợp đồng tương lai, cơ chế ký quỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p lrchueuni 21/09/2015 20 1

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 4 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 4 - Trần Thị Hà Trang

  Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh là những nội dung chính trong chương 4 "Giao dịch ngoại hối kỳ hạn" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p lrchueuni 21/09/2015 21 1

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - Trần Thị Hà Trang

  Chương 7 "Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối giới thiệu đến các bạn những nội dung về quyền chọn mua và quyền chọn bán tiền tệ, quy ước đồng tiền mua bán, quyền chọn kiểu Mỹ và kiểu Châu âu, ứng dụng của hợp đồng quyền chọn đối với khoản phải thu,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang...

   34 p lrchueuni 21/09/2015 19 1

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - Trần Thị Hà Trang

  Khái niệm và đặc điểm của Forex Swap, tỷ giá trong Forex Swap, ứng dụng của Forex Swap là những nội dung chính của chương 5 "Nghiệp vụ ngoại hối hoán đổi" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

   23 p lrchueuni 21/09/2015 14 1

 • Bài giảng Máy biến dòng điện

  Bài giảng Máy biến dòng điện

  Bài giảng "Máy biến dòng điện" giới thiệu đến các bạn chức năng máy biến dòng điện, các tham số, phân loại, các lưu ý, điều kiện chọn máy biến dòng điện. Với các bạn đang học và nghiên chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   18 p lrchueuni 21/09/2015 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số