• Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh

    Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh

    Tài liệu cung cấp những cấu trúc Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, từ phổ biến đến đặc biệt, giúp các bạn rèn luyện khả năng sử dụng Tiếng Anh, bên cạnh đó, đây cũng là một cuốn sổ tay bổ ích giúp mọi người có thể dùng khi cần thiết. Cùng tham khảo tài liệu này để tìm hiểu thêm về một số cấu trúc Tiếng Anh thông dụng.

     114 p lrchueuni 03/01/2014 47 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số