• Bài giảng An toàn lao động: Chương 3.2 - GV. Bùi Kiến Tín

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 3.2 - GV. Bùi Kiến Tín

  Chương 3.2 "An toàn lao động trong xây dựng" thuộc bài giảng An toàn lao động giới thiệu đến các bạn những kiến thức về an toàn điện trong xây dựng như: Nguyên nhân gây tai nạn, tác dụng dòng điện lên cơ thể con người, biện pháp đề phòng tại nạn điện,...

   21 p lrchueuni 10/06/2016 22 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 3.3 - GV. Bùi Kiến Tín

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 3.3 - GV. Bùi Kiến Tín

  Chương 3.3 "An toàn lao động trong xây dựng" thuộc bài giảng An toàn lao động giới thiệu đến các bạn những kiến thức về kỹ thuật an toàn trong thi công đất như: Các nguyên nhân gây tai nạn, các biện pháp phòng ngừa,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   16 p lrchueuni 10/06/2016 18 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 - GV. Bùi Kiến Tín

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 - GV. Bùi Kiến Tín

  Chương 1 "Những vấn đề chung về bảo hộ lao động" thuộc bài giảng An toàn lao động trình bày về ý nghĩa, mục đích của công tác bảo hộ lao động, tính chất của công tác bảo hộ lao động, đối tượng và nội dung nghiên cứu về bảo hộ lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   52 p lrchueuni 10/06/2016 16 1

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 - GV. Bùi Kiến Tín

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 - GV. Bùi Kiến Tín

  Chương 2 "Vệ sinh lao động" thuộc bài giảng An toàn lao động trình bày về những vấn đề chung của vệ sinh lao động, vi khí hậu trong môi trường sản xuất, phòng chống bụi trong sản xuất, tiếng ồn và rung động trong sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   99 p lrchueuni 10/06/2016 17 1

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 - GV. Bùi Kiến Tín

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 - GV. Bùi Kiến Tín

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 4 "Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy" thuộc bài giảng An toàn lao động dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm chung về cháy nổ, nguyên nhân các đám cháy và các biện pháp phòng ngừa, nguyên lý chữa cháy, dụng cụ phương tiện và các chất chữa cháy,...

   60 p lrchueuni 10/06/2016 27 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 4: Các công cụ phi thuế quan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 4: Các công cụ phi thuế quan

  Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về các công cụ phi thuế quan. Những nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Các biện pháp hạn chế số lượng, các biện pháp hạn chế thương mại ngầm (trá hình), chủ nghĩa bảo hộ từ giác độ kinh tế - chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p lrchueuni 20/04/2016 44 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển

  Chương 1 trình bày các lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   56 p lrchueuni 20/04/2016 44 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Kinh tế quốc tế gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Lý thuyết cổ điển, lý thuyết hiện đại, lý thuyết về thuế quan, các công cụ phi thuế quan, liên kết kinh tế quốc tế và lý thuyết về liên hiệp thuế quan, di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất, thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, các...

   14 p lrchueuni 20/04/2016 35 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3: Lý thuyết về thuế quan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3: Lý thuyết về thuế quan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3 trang bị cho người học về các lý thuyết về thuế quan. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu về thuế quan, tác động của thuế quan nhập khẩu, tỷ lệ bảo hộ thực tế của thuế quan (Effective rate of protection), tác động của thuế quan xuất khẩu,...và một số nội dung khác.

   42 p lrchueuni 20/04/2016 27 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế

  Chương 2 trang bị cho người học những lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế, Lý thuyết Heckscher – Ohlin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p lrchueuni 20/04/2016 48 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 6: Di chuyển quốc tế các nguồn lực

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 6: Di chuyển quốc tế các nguồn lực

  Chương 6 đề cập đến vấn đề di chuyển quốc tế các nguồn lực. Chương này trình bày một số nội dung chủ yếu sau: Di chuyển vốn quốc tế, di chuyển lao động quốc tế (International Labor Force Migration). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   24 p lrchueuni 20/04/2016 29 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế

  Chương 5 đề cập đến các vấn đề liên quan đến liên kết kinh tế quốc tế. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm: Hiệp ước mậu dịch ưu đãi (Preferential trade agreement) – Câu lạc bộ mậu dịch ưu đãi, khu vực mậu dịch tự do (Free trade area), liên hiệp thuế quan (Customs Union), thị trường chung (Common Market), liên minh kinh tế (Economic Union),... Mời...

   26 p lrchueuni 20/04/2016 41 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số