• Thuyết trình: Kĩ năng làm việc nhóm (Nhóm 6)

  Thuyết trình: Kĩ năng làm việc nhóm (Nhóm 6)

  Thuyết trình: Kĩ năng làm việc nhóm (Nhóm 6) giúp bạn nắm được khái niệm làm việc nhóm, các loại hình làm việc theo nhóm, quá trình làm việc, các kĩ năng cần có khi làm việc nhóm, cách suy nghĩ dẫn đến hợp tác có hiệu quả.

   18 p lrchueuni 30/06/2015 18 0

 • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

  Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

  Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Fine Arts Museum, tiếng Pháp: Musée des Beaux-Arts du Vietnam), là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tài liệu giới thiệu về bảo tàng qua các thời kỳ lịch sử. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo...

   16 p lrchueuni 30/06/2015 19 0

 • Bài giảng Tâm lý học

  Bài giảng Tâm lý học

  Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người (cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động). Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người. Ngành này tập trung vào loài người, tuy một vài khía...

   49 p lrchueuni 30/08/2014 21 1

 • Bài giảng Đồ họa bao bì sản phẩm thương nghiệp

  Bài giảng Đồ họa bao bì sản phẩm thương nghiệp

  Nội dung môn học này bao gồm 3 chương: chương 1 nêu khái niệm, nguồn gốc của bao bì, các ấn phẩm thuơng nghiệp; chương 2 trình bày những giá trị thực dụng trong mối quan hệ với giá trị thẩm mỹ của bao bì, vỏ chứa, nhãn mác bao bì trong tương quan ấn loát và hoàn thiện; chương 3 là chương hệ thống các bài tập đồ án, giúp sinh viên lựa chọn đồ...

   50 p lrchueuni 10/01/2014 63 1

 • Bài giảng Brochure và Catalogue

  Bài giảng Brochure và Catalogue

  Sauk hi tham khảo bài giảng, sinh viên nắm hiểu sự cơ bản khác nhau giữa hai hình thức Brochure và Catalogue, phương pháp sáng tác hiệu quả Brochure và Catalogue qua ý tưởng và thể hiện trong đề tài nghiên cứu, giúp sinh viên không ngừng tìm tòi và sáng tạo trong các đề tài mà mình thể hiện

   54 p lrchueuni 09/01/2014 65 1

 • Bài giảng: "Đo lường và đánh giá trong giáo dục”

  Bài giảng: "Đo lường và đánh giá trong giáo dục”

  Nội dung chính trong bài giảng “Đo lường và đánh giá trong giáo dục” là các khái niệm cơ bản, chức năng của đánh giá trong giáo dục, các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục và các nội dung đánh giá trong giáo dục.

   138 p lrchueuni 08/01/2014 24 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương - Th.S.Ngô Thị Kim Dung

  Bài giảng Tâm lý học đại cương - Th.S.Ngô Thị Kim Dung

  Bài giảng giúp sinh viên có kiến thức tổng quát về tâm lý học để có thể vận dụng để tìm hiểu xã hội chúng ta đang sống, ứng dụng kiến thức tâm lí vào ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, trong quá trình tiếp xúc, làm việc với các đối tác và với đồng nghiệp.

   97 p lrchueuni 08/01/2014 23 0

 • Bài giảng: "Ngôn ngữ học đối chiếu"

  Bài giảng: "Ngôn ngữ học đối chiếu"

  Bài giảng môn học này nhằm khái quát về ngôn ngữ học đối chiếu; cơ sở nguyên tắc và phương pháp đối chiếu ngôn ngữ; các bình diện ngiên cứu đối chiếu. Tham khảo bài giảng, sinh viên sẽ nắm rõ các đặc điểm của các loại hình ngôn ngữ khác nhau nhằm đạt kết quả học tập cao nhất.

   79 p lrchueuni 08/01/2014 21 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương

  Bài giảng Xã hội học đại cương

  Nội dung chính của bài giảng gồm 9 chương: sự ra đời koa học xã hội, hành động xã hội và tương tác xã hội, tổ chức xã hội và thiết chế xã hội, phương pháp điều tra xã hội học thực nghiệm, cơ cấu xã hội, văn hóa, xã hội hóa, biến đổi xã hội và một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học.

   65 p lrchueuni 07/01/2014 22 0

 • Bài giảng Điện tử căn bản

  Bài giảng Điện tử căn bản

  Bài giảng giới thiệu cho sinh viên các loại linh kiện điện tử: điện trở, điện trở thanh, tụ điện, quang trở, biến trở, diode, Opto, BJT, fet, Ic ổn áp, Role, thạch anh, vi điều khiển,... và đi chuyên sâu nghiên cứu các linh kiện đó.

   39 p lrchueuni 06/01/2014 35 0

 • Bài giảng Điện tử số

  Bài giảng Điện tử số

  Bài giảng cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch số (mạch logic, IC, chop,…); trang bị nguyên lý phân tích và thiết kế các mạch số cơ bản. Bài giảng này tạo cơ sở cho sinh viên tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

   191 p lrchueuni 06/01/2014 34 1

 • Bài giảng những nguyên lý cở bản của chủ nghĩa mác - lenin: Ths Nguyễn Thị Minh Hương

  Bài giảng những nguyên lý cở bản của chủ nghĩa mác - lenin: Ths Nguyễn Thị Minh Hương

  Chủ nghĩa Mác-Lênin: Là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen, đượcV.I.Lênin bảo vệ, phát triển. Được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại. Bài giảng do Ths Nguyễn Thị Minh Hương có nội dung bám sát chương trình học, các bạn có thể tham khảo...

   101 p lrchueuni 05/01/2014 44 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số