Bộ sưu tập Kế toán

Bộ sưu tập "Kế toán" giới thiệu tới người đọc một số sách, giáo trình hay về tài chính, kế toán như: Kế toán tài chính, chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, tài chính tiền tệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Kế toán và Tài chính và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.