Ebook Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi: Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi và nguyên tắc phòng chống, khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi. Mời các bạn tham khảo.