Ebook Tính toán và cấu tạo nhà lắp ghép nhiều tầng (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tính toán và cấu tạo nhà lắp ghép nhiều tầng (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về nhà khung lắp ghép bao gồm: Khái niệm chung, tính toán nhà khung cứng có vách cứng gián đoạn, tính toán nhà khung cứng có vách cứng liên tục, tính toán động lực cho nhà khung cứng có vách cứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.