• Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ gồm nội dung chương I - Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ, chương II - Kiểm soát nội bộ đối với các nghiệp vụ chủ yếu của doanh nghiệp. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn.

   48 p lrchueuni 27/11/2015 60 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Nội dung của cuốn giáo trình tập trung làm rõ bản chất, phương pháp kỹ thuật và các loại hình kiểm toán. Qua đó người đọc có thể trả lời được những câu hỏi mà nhiều người băn khoăn, thắc mắc như kiểm toán khác kế toán ở điểm nào, kiểm toán có phải phát hiện toàn bộ các sai phạm ở đơn vị được hoặc bị kiểm toán hay không, kiểm...

   66 p lrchueuni 27/11/2015 70 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Cuốn giáo trình được biên soạn gồm 5 chương: Chương I - Tổng quan chung về kiểm toán, chương II - Phân loại kiểm toán, chương III - Một số khái niệm sử dụng trong kiểm toán, chương IV - Các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, chương V - Kiểm toán viên và hiệp hội kiểm toán viên. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần...

   33 p lrchueuni 27/11/2015 40 0

 • Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ gồm nội dung chương III - Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, chương IV - Trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên. Hi vọng cuốn giáo trình sẽ cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên không chỉ ngành kế toán mà còn cả các sinh viên ngành quản trị kinh...

   23 p lrchueuni 27/11/2015 25 0

 • Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)", phần 2 trình bày các nội dung: Sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, chế độ khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn tham khảo.

   244 p lrchueuni 27/11/2015 30 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán xã, phường: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán xã, phường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán xã, phường" giới thiệu tới người đọc các vấn đè chung về kế toán ngân sách xã, sơ đồ kế toán ngân sách xã, sơ đồ kế toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p lrchueuni 27/11/2015 51 0

 • Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)" cung cấp cho người đọc các nội dung liên quan đến "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp" như: Hệ thống chứng từ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán đơn...

   268 p lrchueuni 27/11/2015 43 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán xã, phường: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán xã, phường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán xã, phường", phần 2 giới thiệu các văn bản pháp lý về kế toán ngân sách đã được ban hành và có hiệu lực cho tới thời điểm hiên nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   243 p lrchueuni 27/11/2015 43 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Một số vấn đề chung về thông tin và hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Một số vấn đề chung về thông tin và hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Một số vấn đề chung về thông tin và hệ thống thông tin trình bày về khái niệm về thông tin và hệ thống thông tin, phân loại các hệ thống thông tin, các thành phần của một HTTT quản lý, các bộ phận cấu thành của một HTTT, các tính năng của một hệ thống thông tin, các giai đoạn xây dựng một HTTT...

   59 p lrchueuni 27/11/2015 31 0

 • Bài giảng Tổng quan về kế toán công - PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh

  Bài giảng Tổng quan về kế toán công - PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh

  Bài giảng Tổng quan về kế toán công trình bày về các vấn đề chung, một số quy ước và nguyên tắc, các chuẩn mực hiện hành, quá trình áp dụng vào Việt Nam, vai trò của tổ chức IPSASB, thành viên IPSASB 2011, chuẩn mực kế toán công quốc tế.

   16 p lrchueuni 27/11/2015 33 0

 • Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế

  Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế

  Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế nhằm thảo luận về bản chất và phạm vi của kế toán quốc tế, mô tả các vấn đề kế toán của các công ty mà có liên quan đến thương mại quốc tế (các giao dịch xuất hoặc nhập khẩu), các vấn đề kế toán và mối quan hệ với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mô tả thực trạng về niêm yết chéo...

   135 p lrchueuni 27/11/2015 28 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh

  Mục tiêu chính của chương 8 Kế toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về khái niệm doanh thu, các loại gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính, điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng.

   17 p lrchueuni 27/11/2015 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số