• Bài giảng Kinh tế môi trường - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Ngô Văn Mẫn

  (NB) Bài giảng Kinh tế môi trường do Ngô Văn Mẫn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường và phát triển, kinh tế ô nhiễm môi trường, các công cụ quản lý môi trường, định giá môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p lrchueuni 29/03/2016 54 2

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những tài liệu đầu tiên hướng dẫn cụ thể về dạy và học dành cho giáo viên và học sinh, nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1...

   67 p lrchueuni 29/03/2016 41 1

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: Phần 2

  Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được về việc nhận diện các loại thiên tai; một số khái niệm cơ bản trong thiên tai; biến đổi khí hậu; tác động của thiên tai/BĐKH đối với người nghèo và các đối tượng...

   33 p lrchueuni 29/03/2016 38 1

 • Ebook Đánh giá môi trường chiến lược - Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đánh giá môi trường chiến lược - Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam: Phần 1

  Nội dung cuốn sách trình bày khái niệm về đánh giá môi trường chiến lược; tổng quan về tình hình áp dụng, đánh giá môi trường chiến lược trên thế giới và trong nước; khung pháp lý và định hướng đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam; quy trình đánh giá môi trường chiến lược... Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương...

   138 p lrchueuni 02/03/2016 46 1

 • Ebook Đánh giá môi trường chiến lược - Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đánh giá môi trường chiến lược - Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 5 đến chương 8. Nội dung phần này trình bày các phương pháp tiếp cận đánh giá môi trường, thử nghiệm ĐMC đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây đến 2020, thử nghiệm ĐMC đối với quy hoạch chung đô thị thành phố Hạ Long và phụ cận đến 2010,... Mời bạn đọc...

   197 p lrchueuni 02/03/2016 54 1

 • Ebook Đồng bằng sông Cửu Long - Tài nguyên - Môi trường - Phát triển: Phần 1

  Ebook Đồng bằng sông Cửu Long - Tài nguyên - Môi trường - Phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đồng bằng sông Cửu Long - Tài nguyên - Môi trường - Phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tài nguyên vùng đồng bằng sông Cửu Long, các loại hình môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long - Sự thích nghi đối với sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p lrchueuni 01/01/2016 45 0

 • Ebook Đồng bằng sông Cửu Long - Tài nguyên - Môi trường - Phát triển: Phần 2

  Ebook Đồng bằng sông Cửu Long - Tài nguyên - Môi trường - Phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đồng bằng sông Cửu Long - Tài nguyên - Môi trường - Phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hiện trạng phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Cửu Long nhìn về thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tham khảo.

   187 p lrchueuni 01/01/2016 53 0

 • Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 2

  Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đặc điểm sông ngòi, dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ, dòng chảy mùa cạn, dòng chảy bùn cát, đặc điểm thủy văn vùng ven biển và đầm phá, phân vùng thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p lrchueuni 01/01/2016 55 0

 • Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 1

  Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các nhân tố hình thành khí hậu, chế độ gió, chế độ nhiệt, chế độ mưa, chế độ ẩm - bốc hơi - tiềm năng ẩm - mây - nắng, một số loại thời tiết đặc biệt, phân vùng khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p lrchueuni 01/01/2016 52 0

 • Giáo trình Thực hành phân tích môi trường: Phần 1

  Giáo trình Thực hành phân tích môi trường: Phần 1

  Giáo trình Thực hành phân tích môi trường của tác giả Đinh Hải Hà được chia làm 3 phần chính: Phân tích chất lượng nước, phân tích chất lượng đất, phân tích chất lượng không khí. Phần 1 sau đây là nội dung phân tích chất lượng nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   105 p lrchueuni 28/12/2015 40 1

 • Giáo trình Thực hành phân tích môi trường: Phần 2

  Giáo trình Thực hành phân tích môi trường: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Giáo trình Thực hành phân tích môi trường của tác giả Đinh Hải Hà qua phần 2 sau đây. Nội dung phần này trình bày các nội dung của phân tích chất lượng đất, phân tích chất lượng không khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   70 p lrchueuni 28/12/2015 47 0

 • Bài giảng Chất thải rắn đô thị - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Bài giảng Chất thải rắn đô thị - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Chất thải rắn là tất cả chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật, tồn tại ở dạng rắn được thải bỏ khi không còn hữu dụng hoặc không muốn dùng nữa. Để tìm hiểu sâu hơn về loại chất thải này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chất thải rắn đô thị" của ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương.

   18 p lrchueuni 25/10/2015 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số