• Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập; hiệu quả, công bằng môi trường và chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   371 p lrchueuni 23/05/2016 35 0

 • Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học" của tác giả Paul A. Samuelson giới thiệu tới người đọc những khái niệm cơ bản về kinh tế; kinh tế học vi mô - Cung, cầu và thị trường sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   421 p lrchueuni 23/05/2016 35 0

 • Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   571 p lrchueuni 23/05/2016 35 0

 • Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học (Tập 2)" của tác giả Paul A.Samuelson, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần 7 - Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   237 p lrchueuni 23/05/2016 36 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 4: Các công cụ phi thuế quan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 4: Các công cụ phi thuế quan

  Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về các công cụ phi thuế quan. Những nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Các biện pháp hạn chế số lượng, các biện pháp hạn chế thương mại ngầm (trá hình), chủ nghĩa bảo hộ từ giác độ kinh tế - chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p lrchueuni 20/04/2016 44 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển

  Chương 1 trình bày các lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   56 p lrchueuni 20/04/2016 44 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Kinh tế quốc tế gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Lý thuyết cổ điển, lý thuyết hiện đại, lý thuyết về thuế quan, các công cụ phi thuế quan, liên kết kinh tế quốc tế và lý thuyết về liên hiệp thuế quan, di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất, thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, các...

   14 p lrchueuni 20/04/2016 35 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3: Lý thuyết về thuế quan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3: Lý thuyết về thuế quan

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3 trang bị cho người học về các lý thuyết về thuế quan. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu về thuế quan, tác động của thuế quan nhập khẩu, tỷ lệ bảo hộ thực tế của thuế quan (Effective rate of protection), tác động của thuế quan xuất khẩu,...và một số nội dung khác.

   42 p lrchueuni 20/04/2016 27 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế

  Chương 2 trang bị cho người học những lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế, Lý thuyết Heckscher – Ohlin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p lrchueuni 20/04/2016 48 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 6: Di chuyển quốc tế các nguồn lực

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 6: Di chuyển quốc tế các nguồn lực

  Chương 6 đề cập đến vấn đề di chuyển quốc tế các nguồn lực. Chương này trình bày một số nội dung chủ yếu sau: Di chuyển vốn quốc tế, di chuyển lao động quốc tế (International Labor Force Migration). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   24 p lrchueuni 20/04/2016 29 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế

  Chương 5 đề cập đến các vấn đề liên quan đến liên kết kinh tế quốc tế. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm: Hiệp ước mậu dịch ưu đãi (Preferential trade agreement) – Câu lạc bộ mậu dịch ưu đãi, khu vực mậu dịch tự do (Free trade area), liên hiệp thuế quan (Customs Union), thị trường chung (Common Market), liên minh kinh tế (Economic Union),... Mời...

   26 p lrchueuni 20/04/2016 41 2

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 9: Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments – BOP)

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 9: Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments – BOP)

  Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức về cán cân thanh toán quốc tế. Các nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu cán cân thanh toán (BOP); cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế; thặng dư, thâm hụt cán cân thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p lrchueuni 20/04/2016 44 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số